Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Diagram

 

Kurve eller punkt-diagram?

Du skal vise to forskellige måder at illustrere udviklingen af priser.

  • Marker celleområdet A1:B17 ved at trække diagonalt med musen

 

  • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

  • Tryk fold-ud-pil  ved Streg (1)

  • Vælg 2D-kurve med datamærker (2)

 

 

 

Herved  indsættes diagrammet.

 

  • Marker igen celleområdet A1:B17 ved at trække diagonalt med musen

 

  • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

  • Tryk fold-ud-pil ved  Punktdiagram (1)

  • Vælg 2D-kurve med datamærker (2)

 

 

 

Herved  indsættes et nyt diagram.

Det første diagram viser to prisudviklinger isoleret over et antal perioder.

 

Det andet diagram viser, hvorledes data i 2. kolonne afhænger af data i 1. kolonne.

Til  matematisk-naturvidenskabelige undersøgelser er den sidste diagramtyppe oftest at foretrække.

Hvis du vil undersøge den matematiske sammenhæng af majsmelprisen som funktion af olieprisen, skal du indsætte en tendenslinje og afprøve de forskellige muligheder.

Se Graf og tendens.


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle