Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Diagram

 

Formater akse

Regnearket viser en bilist regnskab over hendes benzinforbrug gennem en længere periode.

 • Marker kolonne A ved at klikke på kolonnetitlen

 • Hold CTRL nede og marker  kolonne C ved at klikke på kolonnetitlen

 

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

 • Tryk Indsæt Punktdiagram (1)

 • Tryk Punktdiagram med jævne kurver (2)

Herved indsættes et diagram i regnearket
 • Højreklik på  Lodret akse (1)

 • Vælg Formater akse...(2)

Herved fremkommer boksen Formater akse.

 • Afmærk som vist

 • Tryk Luk

 

Nu skal diagrammet se ud som vist.
 • Marker kolonne B

 • Hold CTRL nede og marker  kolonne G

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

 • Tryk Indsæt Punktdiagram

 • Tryk Punktdiagram med jævne kurver

Herved indsættes et nyt diagram i regnearket.
 • Højreklik på  Lodret akse

 • Vælg Formater akse...

Herved fremkommer boksen Formater akse.

 • Afmærk som vist

 • Tryk Luk

 

 • Højreklik på  Vandret akse

 • Vælg Formater akse...

 • Afmærk som vist

 • Tryk Luk

 

Nu skal diagrammet se ud som vist.

 

Nu skal du indsætte 2 kurver i samme diagram.
 • Marker kolonne A ved at klikke på kolonnetitlen

 • Hold CTRL nede og marker  kolonne C og G ved at klikke på kolonnetitlerne

 • Vælg fanen Indsæt | gruppen Diagrammer

 • Tryk Indsæt Punktdiagram

 • Tryk Punktdiagram med jævne kurver

Herved indsættes et diagram med to kurver i regnearket.

Bemærk at variationerne i den nederste kurve er så utydelige at det er svært at afgøre om der er en tendens mellem de to kurver.

 • Højreklik på  Lodret akse

 • Vælg Formater akse...

Herved fremkommer boksen Formater akse.

 

 • Afmærk som vist

 • Tryk Luk

Bemærk at Logaritmisk skala er afmærket. Når du bruger en logaritmisk skala bliver variationer i små værdier fremhævet og variationer i store værdier vil blive udglattet.

Nu ser du tydeligt at prisen på liter benzin og prisen pr. kørt km ikke følges helt ad. Du kan konkludere at bilen ikke køres lige økonomisk altid.

Se evt. BenzinregnskabLoesning.xlsx

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle