Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 


Deltagerforudsætninger og -behov

 • Har du de grundlæggende færdigheder i Excel:

  • Trækker du serier?

  • Kan du bruge musen til at kopiere, flytte, indskyde celler, rækker og kolonner?

  • Bruger du absolutte og relative referencer? Bruger du F4?

  • Formaterer du tal?

  • Bruger du inputceller?

  • Bruger du formelbiblioteket?

 • Hvad har du særligt brug for at kunne efter dette kursus?


Mål for dagen

Det er ikke meningen, at du skal lære noget videre på dette kursus. Hensigten med kurset er at

 • du får en indsigt i mulighederne med Excel 2010

 • du får lyst til at inddrage programmet i dit daglige arbejde

 • du bliver selvhjulpen mht. brugen af kursussite og de udleverede materialer

[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle