Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Analyse af data


Problemløser

Hvis ikke Problemløseren findes i fanen Data, skal du installere den ved følge nedenstående:

 • Tryk Officeknappen

 • Tryk Excel-indstillinger

Herved åbnes boksen Excel-indstillinger

 • Tryk Tilføjelsesprogrammer

Herved åbnes ruden Tilføjelsesprogrammer

 • Vælg  Excel-tilføjelsesprogrammet i listen Administrer (1)

 • Marker Tilføjelsesprogrammet Problemløser (2)

 • Tryk Udfør (3)

Herved åbnes boksen Tilføjelsesprogrammer

 
 • Afmærk Tilføjelsesprogrammet Problemløser (1)

 • Tryk OK (2)

 
 • Tryk Ja for at installere

 
Hent og åben projektmappen: DataTilProblemloeser.xlsx
Du skal finde nulpunkt og lokale ekstremer for et fjerdegradspolynomium.

Hvis du vil løse en andengradsligning skal du blot sætte a og b til nul.

 • Vælg fanen Data | gruppen Analyse

 • Tryk Problemløser

Herved fremkommer boksen Problemløserparametre
 • Klik i feltet Angiv målcelle

 • Klik i celle D14 i regnearket (1)

 • Klik i feltet Ved redigering af cellerne

 • Klik i celle C14 i regnearket (2)

 • Afmærk Værdi af 0 (3)

 • Tryk Løs (4)

Herved fremkommer boksen Problemløserresultater, der bekræfter at der er fundet en løsning.

 • Tryk OK

Nu skal du lokaliserede det lokale maksimum mellem x=-1 og x=0.

 • Vælg fanen Data | gruppen Analyse

 • Tryk Problemløser

Herved fremkommer boksen Problemløserparametre igen.
 • Udfyld og afmærk  boksen Problemløserparametre som vist 1 - 3.

 • Tryk Tilføj (4)

Herved fremkommer boksen Tilføj betingelse.

 • Klik i feltet Cellereference

 • Klik i celle C11 i regnearket (1)

 • Vælg >=  (2)

 • Klik i feltet Betingelse

 • Skriv 0 (3)

 • Tryk Tilføj (4)

Herved fremkommer boksen Tilføj betingelse.

 • Klik i feltet Cellereference

 • Klik i celle C13 i regnearket (1)

 • Vælg <=  (2)

 • Klik i feltet Betingelse

 • Skriv 1 (3)

 • Tryk OK (4)

Herved fremkommer boksen Problemløserparametre igen.
 • Tryk Løs

 

Herved fremkommer boksen Problemløserresultater, der bekræfter at der er fundet en omtrentlig løsning.
 • Tryk OK

 • Gentag ovenstående for at finde de øvrige ekstremer

Se en fuldstændig analyse af problemstillingen her: LøsningDataTilProblemloeser.xlsx

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle