Om dette site

Elektronisk tilmelding


Læsevejledning

Hjælp og Søgning


Brugerfladen-Tilpasning


Tekst-Tal-Formel-Serie

Referencer

Diagram


Håndtering af data

Analyse af Data


Lås og beskyt

Formatering

Visning og udskrift

Makro


Pivot-kursus

Opgaver

Materialer

For matematiklærere


Forsiden

Mat

 

Analyse af data


Analyse af en spøgeskemaundersøgelse

Arket indeholder resultaterne af en brugerundersøgelse.

Hver deltager skulle vurdere syv spørgsmål og erklære sig:

Helt uenig = 0

Overvejende uenig = 1

Overvejende enig = 2

Helt enig = 3

Du skal fremstille statistikker for:

 1. Den samlede enighed for hvert spørgsmål
 2. Den samlede enighed for hvert spørgsmål afhængig om deltageren er kvinde eller mand.
 • Anbring markøren i celle A1

 • Vælg fanen Indsæt  (1)

 • Tryk fold-ud-pil (2)

 • Vælg PivotDiagram (3)

Herved fremkommer boksen Opret pivottabel med pivotdiagram.

Excel foreslår selv et dataområde.

 

 • Tryk OK

Nu stiller Excel sig i fanen Værktøjer til pivotdiagram | Design - se figuren herunder.
 • Træk Køn ned i Ruden  Σ Værdier (1)

 • Træk Sp1 ned i Ruden Aksefelter (2)

Her ses det valgte og resultatet i Pivottabellen.

 

Nu kan du se "Den samlede enighed for hvert spørgsmål" som et stolpediagram.

For at finde procentfordelingen skal du erstatte diagrammet med et cirkeldiagram.

 • Vælg fanen Værktøjer til Pivotdiagram | Design

 • Tryk Skift diagramtype

 

 • Vælg Cirkel

 • Tryk OK

 

 • Vælg gruppen Diagramlayout (1)

 • Vælg et layout med %

 

Nu kan Pivottabel og -diagram se således ud.
Du kan se statistik for de øvrige spørgsmål ved følgende fremgangsmåde:
 • Fjern afmærkningen ved Sp1

 • Træk Sp2 ned i Ruden Aksefelter (2)

 

Her ses statistikken for spørgsmål 2

For at undersøge "Den samlede enighed for hvert spørgsmål afhængig om deltageren er kvinde eller mand" skal du oprette et nyt pivotdiagram som beskrevet ovenfor.
 • Træk Sp1 ned i Ruden  Forklaringsfelt (1)

 • Træk Køn ned i Ruden Aksefelter (2)

 • Træk Køn ned i Ruden  Σ Værdier (3)

 

 • Vælg fanen Værktøj til Pivotdiagram | Dessign | gruppen Diagramtype

 • Tryk Skift diagramtype

 

 • Vælg 100% stablet søjle

 

Her kan du se "Den samlede enighed for hvert spørgsmål afhængig om deltageren er kvinde eller mand".
 • Erstat Sp1 med Sp2 i ruden Forklaringsfelter for at se statistikken for det næste spørgsmål

 


[Op] [Ret]

 

 

© UCL
Center for Undervisningsmidler Vejle